Mysłowicka straż miejska stawia na profilaktykę wśród młodych mysłowiczan. Dlaczego? Na ten temat rozmawiamy ze st. insp. Magdaleną Kawka – Nowatkowską, pełniącą obowiązki zastępcy komendanta Straży Miejskiej w Mysłowicach.