fot.KMP Mysłowice

Choć w tym roku, z racji zlikwidowania gimnazjów, już nie “Gimnazjada”, a turniej “Bezpieczny siódmoklasista”, nadal sportowa impreza przyniosła wiele emocji i wrażeń! Końcem marca, w hali sportowej MOSiR w Bończyku uczniowie klas siódmych zmagali się  jak co roku o puchar Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach.

Impreza jest doskonałą promocją sportowego stylu życia i właściwych postaw wśród młodzieży dopingującej swoje drużyny. Był to pierwszy finał sportowej imprezy pod nową nazwą.  Do zawodów przystąpiły zespoły reprezentujące mysłowickie podstawówki, składające się z uczniów klas siódmych. Uczniowie rywalizowali w konkurencjach sportowych oraz części teoretycznej.

SP4 na najwyższym szczeblu podium

Jury składające się z zaproszonych gości bardzo wysoko oceniło poziom rywalizacji również wśród kibiców. Przygotowane stroje, hasła oraz skandowane okrzyki i przyśpiewki są czytelnym sygnałem tego, że mysłowicka młodzież potrafi kibicować i cieszyć się ze sportowej rywalizacji. Po bardzo wyrównanej walce zwyciężyli uczniowie Szkoły Podstawowej 4, zajęli pierwsze miejsce na podium tuż przed koleżankami i kolegami z SP 15 i SP 13.

Najlepsze drużyny zostały nagrodzone ufundowanymi przez Urząd Miasta w Mysłowicach nagrodami rzeczowymi, a zwycięzcy tegorocznej edycji odebrali z rąk Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach nadkom. Dariusza Koniaka okazały puchar. Na zakończenie imprezy wszyscy zebrani mieli możliwość obejrzeć pokaz z psem służbowym Iberonem, jaki przeprowadzili st.asp. Mariusz Będkowski oraz mł.asp. Łukasz Maciaszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.