fot fb Śląskie Lokalnie - małe granty FIO

25 stycznia ruszy II nabór wniosków w ramach “Śląskie Lokalnie 2018-2019”. Celem projektu jest rozwój młodych organizacji oraz grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego poprzez zorganizowanie konkursu grantowego, w ramach którego można pozyskać do 5 tysięcy złotych na realizację swoich inicjatyw.

Do udziału w naborze wniosków zachęcamy mysłowickich społeczników. Dzięki środkom pozyskanym w ramach I naboru, w różnych rejonach Śląska udało się zorganizować wiele ciekawych projektów. Były to inicjatywy dzięki którym m.in. zakupiono gry planszowe dla biblioteki, odświeżono tradycyjne stroje ludowe, zorganizowano wystawę fotograficzną, inspirujące spotkania kulturalne czy zakupiono materiały naukowe.

Swoje wnioski o przyznanie dofinansowania mogą składać młode organizacje pozarządowe, nieformalne grupy obywatelskie oraz samopomocowe grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich.

Wszystkie projekty, który otrzymają dofinansowanie będą zmierzać do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych. Celem głównym jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Śląskie Lokalnie ma się przysłużyć także zwiększeniu ilości inicjatyw oddolnych, ma także wpłynąć na wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych.

Projekty z drugiego naboru mogą rozpocząć się najwcześniej 1 maja 2019 r. Na realizację projektów w konkursie mikrograntowym, realizatorzy będą mieć do 6 miesięcy. Projekty z II naboru będą trwać do 31 sierpnia 2019 r, projekty nie będą mogły trwać krócej niż 30 dni.

Wszelkie szczegóły dotyczące możliwości otrzymania grantu są dostępne www.fioslaskie.com.