fot.UM M-ce

W Urzędzie Miasta Mysłowice odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Miejskim Rzecznikiem Konsumentów Anną Rosłoń – dedykowane seniorom w ramach kampanii społecznej „Wiem co podpisuję”.

Zarówno UKE jak również Miejski Rzecznik Konsumentów otrzymują stale sygnały od osób starszych, które padły ofiarą nieetycznego i nieuczciwego postępowania przedstawicieli handlowych, podczas zawierania umów. Skala tego zjawiska jest dość duża. Aby zapobiec lub przynajmniej w znacznym stopniu ograniczyć występowanie tego zjawiska podjęto działania edukacyjne, w myśl zasady: „lepiej zapobiegać niż walczyć ze skutkami”.

W czasie spotkania seniorzy zdobyli wiedzę nt. nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych przez niektórych operatorów telekomunikacyjnych, dowiedzieli się jak reklamować usługi, a także zostali zapoznani z możliwościami poradzenia sobie z takimi problemami.

Seniorzy uczestniczący w spotkaniu poznali swoje prawa oraz drogę dochodzenia roszczeń. Poza tym uczestnicy mieli okazję zaznajomić się z prezentacją zawierającą informacje na temat uniknięcia otrzymywania wysokich rachunków od operatorów komórkowych (wysokopłatne połączenia oraz wiadomości), a także zadać pytania ekspertom w zakresie świadczonych usług głosowych i internetowych oraz wziąć udział w dyskusji na temat usług telekomunikacyjnych.