fot. UM M-ce

W Urzędzie Miasta Mysłowice odbyło się robocze spotkanie ws. ochrony środowiska. Najważniejsze, co udało się ustalić to uruchomienie punktu konsultacyjnego oraz powołanie zespołu ds. ochrony zieleni i powietrza.

Punkt konsultacyjny ma służyć mieszkańcom oraz dostarczać im fachowej wiedzy na temat różnego rodzaju programów. Mysłowiczanie będą mogli tam uzyskać informację o tym z jakich dofinansowań mogą skorzystać, aby np. móc wymienić piec grzewczy.

Przeszkolona osoba będzie dostępna dla zainteresowanych w Biurze Obsługi Mieszkańca. Termin pierwszych konsultacji zostanie podany niebawem. Dodatkowo zostanie powołany zespół ds. ochrony zieleni i powietrza.

Trwa ustalanie, kto będzie zasiadał w jego składzie. Pierwsze spotkanie robocze zespołu odbędzie się w czwartek (31.01) o godz. 11.00.

“Wszystkich zainteresowanych tematyką zachęcamy do wzięcia w nim udziału” – informuje magistrat.

Obecny był prezydent miasta Dariusz Wójtowicz, dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Michał Woźniczko, Anna Skowron – Malinowska oraz skarbnik urzędu Lidia Łazarczyk. Wzięli w nim udział także przedstawiciele: MZGK, Straży Miejskiej oraz wydziałów UM – Bezpieczeństwa Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego, Ochrony Środowiska i Organizacyjnego.