fot. MSWiA

Nowe dowody osobiste będą wydawane od 4 marca 2019 roku. E-dowód sprawi, że miliony Polaków znowu będą musiały udać się do urzędów miast i wyrobić nowy dokument. Nowe dokumenty będą miały ułatwić nam życie. Technologiczny krok w przód będzie wiązał się jednak z koniecznością wypełnienia formalności niezbędnych do otrzymania nowego dokumentu.

Tak jak do tej pory, nowe dowody osobiste będą miały formę plastikowej karty, ale wyposażonej w czipa, na którym zostaną zapisane dane o właścicielu dokumentu.

Nowy dokument będziemy mogli wykorzystać nie tylko do potwierdzenia tożsamości, ale także do podpisywania dokumentów elektronicznych, potwierdzenia obecności w placówkach medycznych czy do korzystania z elektronicznych bramek na lotniskach w Unii Europejskiej.

Na e-dowodzie znajdzie się nasze zdjęcie, jednak w przeciwieństwie do obecnych dokumentów, nowy dowód tożsamości będzie bezterminowy i będzie podlegał wymianie jedynie na wniosek właściciela. Do nowego dokumentu przypisany będzie kod PIN – dzięki temu poprzez przyłożenie dokumentu do czytnika i następnie wpisaniu kodu, będziemy mogli załatwić wiele spraw. Jeśli określona usługa online nie będzie wymagała podpisu, a wymagać będzie uwierzytelnienia (np. dostęp do własnych danych w rejestrze PESEL czy dostęp do wykazu zawieszonych i unieważnionych dowodów osobistych), to możliwe będzie wykorzystanie do tego celu e-dowodu. Z elektronicznych funkcji e-dowodu Polacy będą mogli korzystać według uznania – osoby, które nie będą chciały korzystać z tych funkcji, swobodnie ne będą musiały tego robić.

“E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który będzie bezpłatnym i bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Nowe dowody będą zewnętrznie podobne do obecnych, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne. Chip będzie bezstykowy, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej dowodu osobistego będzie możliwe po przyłożeniu dokumentu do czytnika, a nie włożeniu do czytnika. Nie zmienią się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: będzie on potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Nowy dowód ma również służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.” – czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wyrób nowy dowód w Mysłowicach

W związku z wdrożeniem nowego typu dowodu osobistego z warstwą elektroniczną mysłowicki magistrat poinformował, jak można go uzyskać. Po pierwsze stanowisko dowodów osobistych znajdujące się w C.H. Quick Park od 2 marca br. będzie nieczynne do odwołania. Wnioski o wydanie nowego dowodu będzie można składać od poniedziałku 4 marca. Należy pamiętać, że od środy (27 lutego) ze względu na prace techniczne, czasowo wyłączona zostanie możliwość elektronicznego złożenia wniosku o dowód osobisty. Chodzi o to, by wszystkie wnioski elektroniczne, które zostaną złożone mogły zostać obsłużone. Wnioski online będzie można składać ponownie od poniedziałku 4 marca.

Jak informuje mysłowicki ratusz, w piątek 1 marca wnioski o wydanie dowodów osobistych mogą być składane maksymalnie do 11.30. Od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu systemu służącego do wydawania dowodów osobistych. Gotowe dowody osobiste można odebrać w Urzędzie Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 w Biurze Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy urzędu.