Ulica Obrzeżna Północna uznawana jest przez mysłowickich kierowców za jedną z najgorszych dróg w mieście. Przez lata jedynie łatana, w końcu doczeka się remontu. Będzie on polegał na sfrezowaniu starej nawierzchni i wyłożeniu nową, równą warstwą asfaltu. Inwestycja zostanie zrealizowana w dwóch etapach.

Ulica Obrzeżna Północna rozciąga się od skrzyżowania z ulicami Katowicką i Bończyka i prowadzi w kierunku Sosnowca. Jadąc nią od skrzyżowania przy galerii Quick Park przejedziemy pod wiaduktem klejowym nazywanym „wąskim gardłem”, a następnie miniemy giełdę samochodową oraz rejon targu.

W tym roku w ramach remontów średnich odnowione zostaną pasy ruchu w kierunku Sosnowca, od skrzyżowania z ulicą Świerczyny do ulicy Sosnowieckiej. Jest to 800-metrowy odcinek jezdni. Wraz z odnowieniem jezdni odnowiony zostanie chodnik dla pieszych.

Przetarg powinien zostać ogłoszony jeszcze przed wakacjami, tak by drogowe inwestycje mogły zostać zrealizowane jeszcze w tym roku.

Natomiast na rok 2018 urząd planuje kontynuację prac na Obrzeżnej Północnej. Obejmą one odnowienie nawierzchni kolejnych dwóch pasów w kierunku od ulicy Sosnowieckiej do skrzyżowania z ulicą Świerczyny.

Remont ulicy Obrzeżnej Północnej w obu kierunkach ma duże znaczenie dla kierowców – jest to droga o dużym natężeniu ruchu nie tylko w dni, gdy funkcjonują targowisko, czy giełda samochodowa. Fragment ten codziennie pokonują kierowcy udający się dzielnicy Piasek lub z Sosnowca do centrum Katowic. Ruch na tej ulicy zwiększył się ponadto od momentu otwarcia galerii Quick Park.