zdjęcie ilustracyjne/ fot.pixabay

Jeszcze w tym roku w Laryszu powstanie Tajemniczy Ogród. W sąsiedztwie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, mieszkańcy przy pomocy magistratu, stworzą miejsce sportowej i kulturalnej rekreacji.

– Projekt „Tajemniczy Ogród – Łączymy pokolenia” polega na zagospodarowaniu terenu zielonego poprzez jego uporządkowanie oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Przestrzeń ma służyć tak dzieciom i młodzieży, jak i ich rodzicom oraz seniorom. Elementy ogrodu mają rozwijać i utrzymywać motorykę, sprawność fizyczną, a także logiczne myślenie i koordynację wzrokowo-ruchową. Jednym z elementów ma być kącik swobodnego czytania na świeżym powietrzu – informuje Joanna Frysztacka, rzecznik prasowa mysłowickiego magistratu

Inicjatorami są mieszkańcy dzielnicy Larysz i Hajdowizna oraz mieszkańcy ulic sąsiadujących z tą dzielnicą.

Zaangażowanie mieszkańców

Tajemniczy Ogród powstanie w ramach realizowanej od kilku lat w Mysłowicach inicjatywy lokalnej. Idea przedsięwzięcia opiera się na współpracy miasta oraz wnioskodawców przy realizacji inwestycji.

– Wkład ze strony inicjatorów ma być zarówno rzeczowy, zrealizowany poprzez zakup przyborów i farb do malowania, sprzętu do uporządkowania zieleni. To także oni pokryją koszt przygotowania oficjalnego otwarcia ogrodu dla mieszkańców. Ich niefinansowy wkład w to zapewnienie wolontariuszy, którzy zajmą się porządkowaniem terenu, pielęgnacją zieleni, czy prowadzeniem animacji przy oficjalnym otwarciu ogrodu – dodaje Joanna Frysztacka

Najwięcej punktów dla Larysza

W zeszłym roku do magistratu wpłynęło kilkanaście wniosków o przeprowadzenie inicjatywy lokalnej. Wymogi formalne spełniły cztery z nich. Weryfikacja wniosków zakończyła się przyznaniem największej liczny punktów inicjatywie z Larysza. Realizacja inwestycji będzie kosztować 33 tys. złotych, z czego 19 440 złotych pochodzić będzie z budżetu miasta.

Partnerami projektu budowy ogrodu są Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, Rada Dzielnicy Larysz-Hajdowizna, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr11, Rada Rodziców Przedszkola nr 2, lokalni przedsiębiorcy i biblioteki.