Przemarsz górniczej orkiestry w Mysłowicach/ fot.arch.itvm.pl

Górnicze pobudki w Barbórkę urządzane przez orkiestrę, uroczyste msze górnicze, czy składanie kwiatów pod pomnikiem św. Barbary – to wydarzenia, które dla mieszkańców naszego regionu nie są niczym zaskakującym. Jednak kultywowane przez dziesięciolecia tradycje w wielu miejscach powoli są zapominane. Aby górnicze wydarzenia związane z kultem św. Barbary nie poszły w niepamięć, zrodziła się inicjatywa, by barbórkowe wydarzenia trafiły na listę UNESCO.

Na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego mogą trafić uroczystości i tradycje, jakie w Mysłowicach od lat są pielęgnowane w związku z kultem świętej Barbary. Spotkanie, podczas którego przygotowano wniosek z propozycjami nowych wpisów do listy UNESCO, odbyło się w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Mysłowickie propozycje wpisów

Na listę dziedzictwa kulturowego mogą trafić barbórkowe biesiady, jakie na skalę wojewódzką w Mysłowicach przygotowuje PTTK Mysłowice. We wniosku ujęto także organizowane przez KWK „Mysłowice – Wesoła” i NSZZ „Solidarność” uroczystości w dniu świętej Barbary. Ten wpis w szczególności uwzględnia składanie kwiatów przed ołtarzem św. Barbary na cechowni, przejście do kościoła, msze i nabożeństwa oraz akademie zakładowe. Na listę może trafić także przemarsz mysłowickiej dętej orkiestry górniczej pod batutą Mirosława Kaszuby.

W sobotę w Zabytkowej Kopalni Guido odbyła się uroczysta msza święta, a następnie konferencja „Dziedzictwo niematerialne – lokalna tożsamość – globalne bogactwo” połączona z uroczystym spotkaniem depozytariuszy. Poza tradycyjnymi wydarzeniami z Mysłowic, na wspólną listę wniosku, jaki trafi do Paryża, wpisane zostały także inne wydarzenia związane z kultem świętej Barbary, jakie odbywają się na Górnym Śląsku.

Reprezentowali Mysłowice

Głównymi depozytariuszami wpisów byli metropolita katowicki ks. abp Wiktor Skworc oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Energii  Grzegorz Tobiszowski. Mysłowice reprezentowali; Teresa Bialucha,  radna Rady Miasta Mysłowice i prezes Związku Górnośląskiego koło Brzezinka; Zbigniew Orłowski, prezes PTTK z Mysłowic; przedstawiciele NSZZ Solidarność przy KWK „Mysłowice – Wesoła” oraz wikary parafii p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela ks. Przemysław Budniak.

Na odpowiedź trzeba poczekać

Po tym, jak skompletowany wniosek trafi do Paryża, do władz UNESCO, odpowiedzi z weryfikacją wniosku można spodziewać się w przeciągu roku lub dwóch lat.

Zdjęcia PTTK Mysłowice: