Czasu do wyszlifowania wiedzy pozostało niewiele. Zaraz po długim weekendzie, w piątek, 4 maja pisemnym egzaminem z języka polskiego rozpoczną się tegoroczne matury. W Mysłowicach przystąpi do nich 266 uczniów. Wyniki ogłoszone będą 3 lipca.

Najwięcej uczniów, bo aż 149, zdawać będzie egzamin dojrzałości w I LO im. Tadeusza Kościuszki. W II LO im. Powstańców Śląskich do sprawdzianu wiedzy szykuje się 48 licealistów. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego deklaracje przystąpienia do matury złożyło 33 uczniów w Technikum nr 1, 25 w Technikum nr 2 i 11 w Technikum nr 3.

Część pisemna, obejmująca oprócz j. polskiego m. in. matematykę, biologię, chemię, fizykę, wiedzę o społeczeństwie oraz języki obce, potrwa do 23 maja. Część ustną przewidziano od 9 do 25 maja.

W terminie dodatkowym młodzież zdawać będzie maturę pisemną od 4 do 20 czerwca, ustną – od 4 do 9 czerwca. Informacje o miejscu egzaminu umieszczone zostaną w ostatnim tygodniu maja na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej.