fot.mat.org

24 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach odbyła się tegoroczna, dwunasta edycja Międzyszkolnego Turnieju Pierwszej Pomocy „Młody Ratownik”. Turniej skierowany był do uczniów klas siódmych oraz drugich i trzecich gimnazjum.

W rywalizacji udział wzięły trzyosobowe reprezentacje z dziecięciu mysłowickich szkół podstawowych. Turniej obejmował część teoretyczną oraz praktyczną, w której uczniowie zmierzyli się z dwoma zadaniami wymagającymi znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy i umiejętności działania zespołowego. Zadania praktyczne były nie lada wyzwaniem dla młodych ratowników dzięki pozorantom – uczennicom, które doskonale odgrywały powierzone im role.

Nad prawidłowością wykonywania zadań czuwał zespół sędziowski, w składzie: Ryszard Róż i Krzysztof Hachoł – Ratownicy Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach oraz Robert Dub – strażak Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach.

W gronie laureatów znalazły się następujące zespoły:

  • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 13,
  • II miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących,
  • III miejsce – Szkoła Podstawowa Sportowa.