pexels.com

30 maja już po raz kolejny w Polsce obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To święto poświęcone osobom, które tworzą nowe rodziny dla dzieci osieroconych, odrzuconych oraz dla ich podopiecznych.

Dla dzieci, które nie mogą przebywać ze swymi najbliższymi, rodzice zastępczy są szansą na doświadczenie bliskości i bezpieczeństwa ze strony dorosłych. W ramach Dnia Rodzicielstwa Rodzin Zastępczych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach przeprowadzi kampanię promocyjno-informacyjną mającą na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego. Odbędzie się ona od 26 do 31 maja.

Kampania promocyjno – informacyjna zostanie przeprowadzona w kościołach, galerii handlowej Quick Park oraz w MOPS.

– W dniu 26.05.2019 r. w kościołach naszego dekanatu odczytany zostanie list skierowany do parafian z apelem o podzielenie się miłością i domem z dziećmi, które z różnych przyczyn nie mogą zamieszkiwać ze swoimi rodzicami – mówi Izabella Nowak, dyrektor MOPS w Mysłowicach.

Od 27 do 30 maja na terenie Centrum Handlowego Quick Park Mysłowice zostanie zorganizowany punkt informacyjny, który będzie prowadzony przez pracowników Działu Rodzin mysłowickiego Ośrodka.

– Osoby zainteresowane tematem rodzicielstwa zastępczego będą mogły uzyskać szczegółowe informacje min. jak zostać opiekunem zastępczym i jakie wsparcie można uzyskać – dodaje.

Dodatkowo 31 maja 2019 w Centralnym Muzeum Pożarnictwa odbędzie się konferencja pt. „Niełatwo być dla kogoś drogowskazem – wyzwania rodzicielstwa zastępczego”, która skierowana jest m. in. do kuratorów sądowych, przedszkoli, szkół, policji oraz rodzin zastępczych. Konferencja ma na celu podniesienie wiedzy na temat aspektów prawnych rodzin zastępczych, blasków i cieni rodzicielstwa zastępczego oraz roli opiekunów zastępczych w przygotowaniu dziecka do adopcji.

Pracownicy Działu Rodzin poprowadzą także punkt informacyjny podczas Dnia Dziecka i Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się dnia 01.06.2019 r. na terenie Parku Słupna.
Informacji na temat rodzicielstwa zastępczego udziela stale Dział Rodzin MOPS, który mieści się przy ul. Świerczyny 1. Z pracownikami można się także kontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 32 223-74-02.