Chciałbyś pracować w Policji? Sprawdź swoje umiejętności podczas otwartych zajęć dla osób zainteresowanych rekrutacją do służby. Wszyscy zainteresowani będą mogli poznać wymagania stawiane kandydatom, zmierzyć się z testem sprawności fizycznej oraz dowiedzieć się, jak w praktyce wygląda rozmowa kwalifikacyjna do służby.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach prowadzi działania informacyjne, dające możliwość poznania specyfiki i charakteru służby w Policji oraz przebiegu postępowania rekrutacyjnego. Projekt powstał z myślą o potrzebach młodych ludzi – absolwentów szkół średnich planujących związać swoją drogę zawodową z Policją. Podczas organizowanych przez katowicką komendę wojewódzką zajęć zainteresowani będą mieli możliwość praktycznego poznania dwóch istotnych etapów postępowania kwalifikacyjnego: testu sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Spotkanie będzie także okazją do uzyskania informacji dotyczących rekrutacji do służby, kryteriów doboru i wymaganych dokumentów.

Przystąpienie do testu sprawności fizycznej pozwoli zainteresowanym na sprawdzenie swoich umiejętności i kondycji fizycznej, ale także na zdiagnozowanie ewentualnych elementów wymagających poprawy, co umożliwi w przyszłości pozytywne zaliczenie testu sprawności fizycznej podczas formalnej procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji. Natomiast praktyczne wskazówki dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej przyczynią się do kształtowania umiejętności optymalnego prezentowania się kandydatów w procesie rekrutacji.

Zajęcia prowadzone będą przez instruktorów i pracowników do spraw rekrutacji z Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 5 i 12 czerwca o godz. 13 w hali sportowej Oddziału Prewencji Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o wcześniejszy kontakt na adres mailowy bartlomiej.lasek@ka.policja.gov.pl lub telefonicznie na nr 32 200 17 61. W przypadku dużego zainteresowania zostaną wyznaczone dodatkowe terminy zajęć.

Źródło: Komenda Miejska Policji w Mysłowicach