W Mysłowickim Ośrodku Kultury odbyło się kolejne spotkanie dotyczące wizji na miasto. Gościem była dr Dorota Adamek-Hyska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która opowiedziała o możliwościach wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego jako środka na zagospodarowanie terenów po kopalni „Mysłowice”.

Otwarte dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców spotkanie poprowadził mysłowiczanin, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego, dr hab. Tomasz Papaj. Zgromadzeni w galerii M2 goście mieli okazję dowiedzieć się, czym jest, nadal bardzo rzadko wykorzystywane, partnerstwo podmiotów publicznych z prywatnymi inwestorami.

Zastosowanie tej formuły, gdzie inwestor nie staje się właścicielem obiektu, ale może czerpać korzyści z tytułu zainwestowania w nieruchomości, może być sposobem na nowe zagospodarowanie terenów po byłej kopalni.

Uczestnicy spotkania w MOK-u nie tylko wysłuchali prelekcji przygotowanej przez dr Dorotę Adamek-Hyską, ale także skorzystali z możliwości do zadania szczegółowych pytań.