Prawie co piąty uczeń szkoły ponadgimnazjalnej przyznaje, że przynajmniej raz w życiu próbował narkotyków. Również po dopalacze najczęściej sięga młodzież ponadgimnazjalna – 13 proc., tym głównie osoby w wieku od 16 do 18 lat – 35 proc.

Takie dane płyną z badań ankietowych wykonanych w ubiegłym roku przez Uniwersytet Śląski w 13 mysłowickich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wynika z nich także, że – na szczęście – uczniowie podstawówek (99 proc.) i gimnazjów (94 proc.) nigdy nie próbowali dopalaczy.

99 proc. uczniów szkół podstawowych twierdzi, że nigdy nie zażywało narkotyków. Gimnazjaliści przyznali, że częściej sięgają po narkotyki niż po dopalacze – 14 proc. Z upływem lat rośnie odsetek gimnazjalistów deklarujących, że przynajmniej raz próbowało narkotyków.

W ubiegłym roku, w ramach programu przeciwdziałania narkomanii, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował projekt edukacyjny “Obiektywnie wolni”. W programie “Żyj świadomie” adresowanym do bezdomnych kobiet uczestniczyło 17 osób, natomiast w projekcie “Wiem więcej – mam świadomość” dla uzależnionych mężczyzn – 30 osób.

Szerokim echem, także w mediach ogólnopolskich, odbiła się akcja promocyjno-edukacyjna zrealizowana w formie kampanii społecznej przeciwko dopalaczom pn. Dopal cenę swojej śmierci. Jej przekaz oparto o specjalnie opracowane inscenizacje z udziałem aktorów.

Miasto wydało w ubiegłym roku na walkę z alkoholizmem i narkomanią 1 mln 420 tys. zł, z czego na program przeciwdziałania narkomanii ponad 160 tys. zł.