Niewykorzystane pomieszczenia starego bloku operacyjnego w pawilonie B szpitala nr 2 w Mysłowicach mogą stać się nowoczesnym centrum diagnostycznym m.in. chorób onkologicznych. Mysłowicki szpital ubiega się bowiem o środki na ten cel z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

– Chcemy wykorzystać pomieszczenia w budynku chirurgii o łącznej powierzchni 169 metrów kwadratowych. Ta inwestycja pozwoli zarówno dostosować pomieszczenia, jak i zakupić wysokiej klasy sprzęt. Dzięki temu stworzymy centrum diagnozowania chorób przewodu pokarmowego, układu krążenia, a także onkologicznych z prawdziwego zdarzenia – tłumaczy Mariusz Wołosz, dyrektor szpitala

Wniosek „Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala Nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego” został już pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Śląskiego w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (JOWISZ).

W piątek (30.06) wniosek złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.