fot. unsplash.com

1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu „Dobry start”. To 300 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” są przyjmowane:
• od 1 lipca do 30 listopada w przypadku wniosków elektronicznych,
• od 1 sierpnia do 30 listopada w przypadku wniosków papierowych. Wnioski należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gwarków 24 lub Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców 9.

Skąd wiadomo o przyznaniu świadczenia?

Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail.

Co w razie braku adresu e-mail lub nieodebrania wiadomości?

Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry start”.

Uwaga na oszustów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaleca ostrożność i przestrzega przed oszustami. Ci bowiem mogą podszywać się pod instytucję gminną lub powiatową, wysyłając wiadomości mailowe z linkiem lub prośbą o podanie numeru konta w celu dokonania przelewu świadczenia lub kliknięcia w link.

Na co zwrócić uwagę?

Warto mieć świadomość, że realizatorzy programu nie wysyłają wiadomości. Instytucja gminna lub powiatowa realizująca świadczenie „Dobry start” nie prosi o numer konta, a wysyłana przez nią wiadomość e-mail ma charakter czysto informacyjny. W wiadomości od instytucji gminnej lub powiatowej nie znajdzie się prośba ani o odpowiedź, ani o kliknięcie w jakikolwiek link.

W związku z tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wszelakie informacje dotyczące programu „Dobry start” będą przesyłane z adresu dobrystart@mops-myslowice.pl. E-mail służy wyłącznie do wysyłania informacji dotyczących przyznanych świadczeń. MOPS prosi, by nie wysyłać pod ten adres maili z zapytaniami.

„Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. (…) Świadczenie »Dobry start« przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (…). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wniosek o świadczenie »Dobry start«, podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z programu »Rodzina 500+«, można składać online od 1 lipca przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych” – czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wzory wniosków znajdziecie tutaj. Więcej informacji: www.mops-myslowice.plwww.gov.pl/web/rodzina.