fot.AŚ Mysłowice

Jak przekonać młodych, często niepokornych ludzi do zmiany nieadaptacyjnych form zachowania? To nie lada zadanie. Czwartkowa (12.07) wizyta tzw. trudnej młodzieży, pozostającej pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach – była elementem profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanym przez MOPS wraz z mysłowickim aresztem.

Podczas wizyty w areszcie młodzi ludzie mieli okazje poznać realia odbywania kary pozbawienia wolności i zweryfikować dotychczasową – często zaczerpniętą z filmów – wiedzę na temat tego jak wygląda rzeczywistość za kratami.

„Więzienie – stracony czas”

Młodzież miała okazję obejrzeć film profilaktyczny „Więzienie – stracony czas”, a także wysłuchać prelekcji psychologa oraz kierownika działu ochrony. W dalszej części spotkania goście przekonali się, jak wygląda cela mieszkalna, pola spacerowe i świetlica dla skazanych. Rzeczywistość za kratami zrobiła wrażenie na młodych ludziach.

Wspólne działania

Mysłowicki areszt od wielu lat współpracuje z MOPS Mysłowice w kierunku bezpieczeństwa i wspólnego dobra lokalnej społeczności. Poza oddziaływaniami profilaktycznymi skierowanymi do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym areszt realizuje w porozumieniu z MOPS program dla sprawców przemocy w rodzinie, a także działania z zakresu pomocy w readaptacji społecznej osób zwalnianych z jednostek penitencjarnych.