Materiały prasowe

13 sierpnia w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach odbędzie konferencja naukowa pt. „Strażacka niepodległa 1919. Krwawiące granice”. Referaty wygłoszą pracownicy muzeum oraz prelegenci z terenu całej Polski.

Dla zwiedzających zostanie również udostępniona wystawa pt. „Strażacka niepodległa 1919. Krwawiące granice”. Ekspozycja przedstawia wkład strażaków w rozszerzenie granic po odzyskaniu niepodległości. Ciekawym elementem wystawy będzie także replika powstańczego wozu bojowego Korfanty wykonana przez pracowników muzeum. Konferencja zakończy się projekcją filmu dokumentalnego pt. „Mysłowice 1919” produkcji Muzeum Miasta Mysłowice.

Program:
10.15 Przyjazd zaproszonych gości
10.30 Otwarcie konferencji
10.45 Konferencja naukowa – I sesja
12.30 Otwarcie wystawy
12.50 Przerwa kawowa
13.00 Konferencja naukowa – II sesja
14.45 Projekcja filmu dokumentalnego
15.15 Poczęstunek dla uczestników

Źródło: CMP