fot. unsplash.com

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach informuje, że do 30 sierpnia trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd – moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową”.

Zadanie skierowane jest do osób niepełnosprawnych z terenu Mysłowic. W ramach jego realizacji można ubiegać się o dofinansowanie:

  • zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • kosztów uzyskania prawa jazdy różnych kategorii,
  • zakupu sprzętu elektronicznego, oprogramowania,
  • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • zakupu protezy z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi,
  • zakupu skutera inwalidzkiego,
  • zakupu oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  • utrzymania sprawności posiadanego sprzętu elektronicznego, protezy, skutera lub wózka o napędzie elektrycznym,
  • kosztów pobytu dziecka w przedszkolu lub żłobku.

Więcej informacji można uzyskać na stronach: www.pfron.org.pl, www.mops-myslowice.pl i w sekcji ds. osób niepełnosprawnych przy ul. Brzezińskiej 21, pok. 1, tel. 32 223 85 84.

Źródło: MOPS