Ci absolwenci, którym nie udało się uporać z zadaniami maturalnymi z jednego przedmiotu, mogli skorzystać z terminu poprawkowego. / fot.arch.itvm

W tym roku w Mysłowicach do egzaminu dojrzałości przystąpiło 225 uczniów. 196 z nich początkiem lipca odetchnęło z ulgą, a ci, którym noga powinęła się na jednym przedmiocie, właśnie dziś mieli możliwość przystąpić do poprawki.

W całym województwie do matur przystąpiło w maju 27 402 osób, z czego 79,06% proc. ukończyło je z pozytywnym wynikiem. Mysłowickie szkoły osiągnęły wtedy zdawalność na poziomie 76,86%. Różnica pomiędzy maturzystami w tutejszych liceach i technikach była spora. Egzamin dojrzałości zdało 86,53% licealistów, natomiast spośród piszących go uczniów techników wystarczająco dobrze poszło 46,77% abiturientów.

Najwięcej poprawek z matematyki

Ci absolwenci, którym nie udało się uporać z zadaniami maturalnymi z jednego przedmiotu, mogli skorzystać z terminu poprawkowego. 21 sierpnia w szkołach odbywają się egzaminy poprawkowe w części pisemnej, zaś 21 i 22 sierpnia poprawki egzaminów ustnych. Na Śląsku po czarne długopisy sięgnęły ponownie 6332 osoby, zdecydowana większość z nich powtarza egzamin z matematyki, kolejno przedmiotami jakie sprawiły trudność uczniom jest język angielski, język polski, a także hiszpański i francuski.

Z jakimi przedmiotami zmierzyli się ponownie mysłowiczanie?

  • I LO – matematyka 2 osoby, angielski 2 osoby, angielski ustny 2 osoby,
  • II LO – matematyka 5 osób, angielski 2 osoby,
  • CKZiU – matematyka nowa 18 osób, matematyka stara 8 osób, angielski 3 osoby, polski 1 osoba.