Wybór ścieżki zawodowej to jedna z najważniejszych w życiu decyzji. Można ją w dorosłym wieku zmieniać lub modyfikować, jednak ten pierwszy, kluczowy wybór kierunku następuje w gimnazjum lub szkole podstawowej. W celu przybliżenia uczniom różnorodnych obszarów,  po raz pierwszy w historii szkoły został zorganizowany 22 września 2018 Festiwal Zawodów.

Kontakt z żywym zawodem

Podczas wydarzenia osoby, które dokonały już wyboru zawodu, tj. uczniowie techników i szkół zawodowych, oraz dorośli wybranych zawodów, prezentowali nabywane lub nabyte przez nich umiejętności zawodowe. Uczniowie klas ósmych, do których adresowane są pokazy, kończący szkołę podstawową, zyskują w ten sposób okazję do zobaczenia „żywych zawodów”, czyli pracy realnie wykonywanej przez osoby specjalizujące się w danej dziedzinie. Mogą oni obserwować pracę w warunkach sprzętowych zbliżonych do autentycznych, mogą sami spróbować wykonać jakieś zadanie np. z zakresu fotografii, mogą doświadczyć na sobie efektów pracy usługowej – masaż  lub usługa fryzjerska, czy degustować wykwintne wyroby pszczelarskie.

Poszerzanie horyzontów

Co jest szczególnie istotne, Festiwal pozwala uczniom nie tylko przyjrzeć się zawodom, których naukę biorą pod uwagę. Wydarzenie poszerza ich horyzonty rozważań zawodowych o branże i specjalizacje, których nie znali wcześniej z tradycji rodzinnej czy najbliższego otoczenia – rozmowa z doradcą finansowym czy z starszym managerem. Wiele ścieżek zawodowych nabiera tu kształtu realnych możliwości. Tym bardziej, że uczniowie mają możliwość skonsultować je z doradcą zawodowym obecnym na Festiwalu.

Mamy głęboką nadzieję, że organizowane wydarzenie pomoże wielu osobom podjąć trafną decyzję o wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej – mówi Magdalena Garus, Nauczyciel doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej Sportowej w Mysłowicach