fot.AŚ

Jakie jest historyczne znaczenie Mysłowic dla regionu? W jaki sposób losy miasta splatały się z historią Śląska i Polski? Czy Mysłowice sprzed lat miały wpływ na kształtowanie historii naszego regionu i kraju? O tym dyskutowali osadzeni w mysłowickim areszcie.
O Mysłowicach….

Osadzeni mysłowickiego aresztu, często rodowici Mysłowiczanie, mogli przekonać się jak wiele nie wiedzą jeszcze o historii swojego miasta. Dzięki porozumieniu o współpracy jakie areszt zawarł z Muzeum Miasta Mysłowice skazani uczestniczą w cyklicznych spotkaniach edukacyjnych dotyczących historii miasta i regionu – informuje Izabela Chechelska, rzecznik prasowa mysłowickiego aresztu śledczego

100 lat wolności

Tematyka spotkań nie przypadkowo wiąże się z lokalnym wymiarem – małych ojczyzn; wpisuje się ona bowiem w 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkania przybliżające historie Mysłowic w szczególnej i wyjątkowej perspektywie wpisują się w tematykę walki o wolność naszego kraju.

Programy z zakresu edukacji historycznej znakomicie uzupełniają oddziaływania resocjalizacyjne o obszary kształtowania postaw patriotycznych (również  w wymiarze lokalnym), odpowiedzialności za siebie i innych oraz potrzebę przestrzegania porządku prawnego.