Dyskusje, porady i szkolenia – II Mysłowickie Forum Organizacji Pozarządowych odbędzie się w czwartek, 15 listopada 2018 r. w godzinach 15:30 – 19:00 w sali 223 (dawna sala sesyjna) Urzędu Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1.

Organizatorem forum jest Miasto Mysłowice, Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w Katowicach. Mysłowickie Forum Organizacji Pozarządowych skierowane jest do wszystkich tego rodzaju podmiotów działających na terenie miasta, a także do grup nieformalnych.

Plan forum

15.30 – 16.00 – rejestracja uczestników,

16.00 – 16.15 – przywitanie uczestników i otwarcie Forum,

16.15 – 17.15 – łatwiej czy trudniej – nowe wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych,

17.15 – 17.30 – przerwa,

17.30 – 17.50 – granty dla organizacji pozarządowych – szansa na realizację ciekawych przedsięwzięć – przegląd możliwości finansowania pomysłów z różnych źródeł,

17.50 – 18.15 – zatrudniamy! Dotacje ROWES 2.0 na stworzenie miejsc pracy w organizacjach pozarządowych,

18.15 – 19.00 – dyskusja na temat szans i wyzwań w rozwoju sektora pozarządowego w Mysłowicach.