fot.arch.itvm.pl

Zgodnie z zapowiedziami, już dzisiaj odbędzie się druga sesja nowej kadencji Rady Miasta Mysłowice. Obrady rozpoczną się o godz. 16:00 w nowej sali sesyjnej.

Porządek obrad rozpocznie się od wyboru wiceprzewodniczących rady. Następnie radni będą głosować nad uchwałami dotyczącymi powołania składów działających przy radzie ośmiu komisji: Rewizyjnej; Skarg, Wniosków i Petycji; Finansów i Rozwoju; Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Edukacji, Kultury i Sportu; Polityki Społecznej i Zdrowia; Samorządności i Przestrzegania Prawa oraz Inwentaryzacyjnej.

Radni podejmą także decyzję o przyjęciu szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty. Następnie przejdą do głosowania nad projektem uchwały, określającej wysokość wynagrodzenia prezydenta.

Następnie radni pochylą się nad mysłowickim budżetem oraz obligacjami. Ustalą także zasady na 2019 rok w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, podejmą także uchwałę określającą współpracę miasta z organizacjami pozarządowymi.

Ostatnie uchwały będą dotyczyć likwidacji KZK GOP (co wynika z decyzji podjętej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię) oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości schroniska TOZ przy ul. Sosnowieckiej.