Dziś najważniejszy dla górników dzień w roku. Nie może więc zabraknąć karczmy, hucznego świętowania i tradycyjnego, górniczego pochodu. W Wesołej, jak co roku odbył się więc uroczysty marsz z orkiestrą na czele, a potem msza w intencji pracowników kopalni. Górnicy wraz z mieszkańcami i władzami miasta podziękowali Matce Bożej i świętej Barbarze za całoroczne wstawiennictwo.

Tradycyjnie obchody tego ważnego dnia rozpoczęły się wczesnym porankiem w KWK Mysłowice-Wesoła. Przedstawiciele kopalni, parlamentu, sejmiku śląskiego i władze miasta złożyli kwiaty pod ołtarzem św. Barbary i pamiątkową tablicą. Stamtąd pochód z orkiestrą na czele ruszył ulicami dzielnicy aż do kościoła MB Fatimskiej w Wesołej. Na trasie górników witali radośnie uczniowie i przedszkolaki.

A czego możemy życzyć górniczej braci w ich święto?

– Najważniejsze życzenia to chyba tyle samo zjazdów, co wyjazdów. Życzę im, żeby kopalnie mogły dalej fedrować, żeby mogli swoje rodziny wyżywić. Żeby byli zdrowi, szczęśliwi i żeby miasto dbało o całe rodziny górnicze – życzy górnikom prezydent Dariusz Wójtowicz.

Barbórka to wyjątkowe święto w Mysłowicach – mieście o wieloletnich tradycjach górniczych. Nic więc dziwnego, że każdego roku świętujemy je tak doniośle.