fot.slaskie.pl

W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbyła się X Sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. W spotkaniu uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, który wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Młodzieżowy Sejmik jest doskonałą szkołą tego, co chcą państwo robić w przyszłości dla dobra społecznego. Życzę wielu sukcesów, ale przede wszystkim determinacji, która pozwoli osiągnąć wyznaczone cele. Pamiętajcie, aby godnie reprezentować nasz region w swoich małych ojczyznach. Wszyscy działamy dla dobra publicznego, a po drugiej stronie zawsze jest człowiek – zwrócił się do młodych marszałek.

Podczas posiedzenia m.in. podjęto uchwałę o powołaniu koordynatora ds. praw ucznia i studenta. Została nim Małgorzata Klimczok.

Dyskutowano także nad ewentualną współpracą Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej i Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Pod koniec sesji nie zabrakło bożonarodzeniowych akcentów – omówiono przygotowanie świątecznego spotu MSWŚ oraz poinformowano o świątecznej akcji pomocy dzieciom. Radni MSWŚ będą wolontariuszami podczas akcji Domu Aniołów Stróżów „Uskrzydlamy 2018”.