reklama

Lutowa sesja Rady Miasta Mysłowice – audiowideo zapis obrad

Za nami lutowa sesja Rady Miasta Mysłowice, której głównym tematem było bezpieczeństwo. Zobacz zapis obrad.http://www.youtube.com/watch?v=7QZZC44EU6g

Wrześniowa sesja Rady Miasta Mysłowice

W czwartek 25 września w sali sesyjnej Urzędu Miasta Mysłowice odbyła się sesja Rady Miasta. Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia przez radę sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mysłowice z I półrocze 2014 roku. ...

Listopadowa sesja Rady Miasta Mysłowice

W czwartek 26 listopada w mysłowickim magistracie odbyła się listopadowa sesja zwyczajna. Zobacz pełen zapis audiowideo z obrad i dowiedz się nad czym debatowali radni.http://www.youtube.com/watch?v=xI8xo7Okexc

Grudniowa sesja Rady Miasta Mysłowice

We wtorek 22 grudnia w mysłowickim magistracie odbyła się ostatnia w tym roku sesja zwyczajna, podczas której radni podjęli wiele ważnych dla miasta decyzji. Obrady rozpoczęły się od uchwalenia budżetu miasta na...

Lutowa sesja Rady Miasta Mysłowice

Obrady rozpoczęły się od złożenia ślubowania przez nową radną Agatę Kansy. Zasiadła ona w radzie po tym, jak mandat radnego złożył powołany na funkcję drugiego zastępcy prezydenta Bernard Pastuszka. Następnie zaprezentowana została ocena...

Za nami marcowa sesja Rady Miasta Mysłowice

Podczas marcowej sesji mysłowiccy radni podjęli wiele ważnych dla miasta decyzji. W naszej stałej zakładce prezentujemy wideozapis obrad. Marcowa sesja rozpoczęła się od zaprezentowania gospodarki odpadami komunalnymi – stanu aktualnego i perspektyw na...

Kwietniowa sesja mysłowickiej rady miasta

Kwietniowa sesja oprócz standardowego pakietu projektów uchwał, obfitowała w sprawozdania z realizacji, aż pięciu programów zrealizowanych przez miejskie jednostki oraz UM w 2014 roku. Obrady rozpoczęły się od wycofania z programu spornych punktów....

Majowa sesja Rady Miasta

Podczas majowej sesji Rady Miasta Mysłowice, mysłowiccy radni podjęli wiele ważnych dla naszego miasta uchwał. Rada Miasta przyjęła roczne sprawozdania finansowe: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Mysłowickiego Ośrodka Kultury, Muzeum Miasta Mysłowice oraz miejskiego Szpitala...

Poręczenie 3,5 milionowego kredytu dla Szpitala nr 2

Majowe obrady rozpoczęły się od przedstawienia przez Kierownika Kancelarii Prezydenta Miasta Wojciecha Króla sprawozdania z realizacji programu współpracy samorządu miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi w minionym roku. Podczas tego wystąpienia obecni na Sali obrad...

Sierpniowa sesja rady Miasta Mysłowice

Sierpniowe obrady rozpoczęły się od zaprezentowania stanu zaawansowania prac nad pozyskiwaniem środków zewnętrznych przez miasto Mysłowice. Zostały w nim przedstawione projekty, które uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych oraz krajowych. Radni w formie uchwały...