reklama
video

Trwa sesja Rady Miasta Mysłowice

26W mysłowickim ratuszu trwają obrady Rady Miasta Mysłowice. Oglądaj na żywo przebieg sesji.  https://www.youtube.com/watch?v=KaaupKLj2ec
video

Trwa sesja Rady Miasta Mysłowice

W mysłowickim magistracie trwa sesja Rady Miasta Mysłowice. Oglądaj na żywo przebieg obrad. https://www.youtube.com/watch?v=XzpAYgwQWk0

Czerwcowa sesja Rady Miasta Mysłowice

Za nami jedna z najważniejszych sesji w roku – sesja absolutoryjna. Podczas obrad radni wystawili ocenę za zarzadzanie finansami miasta prezydentowi Edwardowi Lasokowi. Sesja rozpoczęła się od najważniejszego punku – absolutorium. Czytaj więcej:...
video

Trwa sesja budżetowa

W mysłowickim magistraci trwa grudniowa sesja zwyczajna. Jednym z najważniejszych punktów obrad jest przyjęcie budżetu miasta na 2018 rok. Oglądaj na żywo przebieg sesji. https://www.youtube.com/watch?v=vNu2qVKMl18

Czerwcowa sesja Rady Miasta Mysłowice

Czerwcowa sesja Rady Miasta rozpoczęła się od jednego z najważniejszych głosowań – bezwzględna większością głosów radni podjęli decyzję o udzieleniu absolutorium prezydentowi Edwardowi Lasokowi, co oznacza pozytywne ocenienie wykonania budżetu Mysłowic przez prezydenta. ...

Poręczenie 3,5 milionowego kredytu dla Szpitala nr 2

Majowe obrady rozpoczęły się od przedstawienia przez Kierownika Kancelarii Prezydenta Miasta Wojciecha Króla sprawozdania z realizacji programu współpracy samorządu miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi w minionym roku. Podczas tego wystąpienia obecni na Sali obrad...
video

Trwa sesja absolutoryjna

W mysłowickim magistracie trwa sesja rady Miasta Mysłowice. Oglądaj na bieżąco relację z obrad.
video

OGLĄDAJ OBRADY NA ŻYWO

Czerwcowa sesja absolutoryjna

W Urzędzie Miasta Mysłowice trwa sesja absolutoryjna. Oglądaj obrady na żywo. https://www.youtube.com/watch?v=edo24R0fszU

Ostatnia sesja 7. kadencji Rady Miasta Mysłowice

Na trzy dni przed wyborami samorządowymi odbyła się ostatnia sesja Rady Miasta Mysłowice siódmej kadencji. Radni złożyli sprawozdania z prac komisji oraz podsumowali swoją czteroletnią pracę. Sesja rozpoczęła się od uroczystego wręczenia Odznak...

Wrześniowa sesja Rady Miasta Mysłowice

Jeszcze przed rozpoczęciem sesji przez Przewodniczącego Rady Miasta Mysłowice Grzegorza Łukaszka, mysłowiczanie zostali zaproszeni na dwa wydarzenia. Przedstawiciele ze Szkoły Sportowej zaprosili na I Mistrzostwa Mysłowic Bieg i Nordic Walking, które odbędą się 21...