fot. mat. org.

Już jutro, we wtorek 15 stycznia, na mysłowickim rynku odbędzie się charytatywna akcja na rzecz osób potrzebujących oraz bezdomnych. Od godziny 11:00 każdy potrzebujący będzie mógł odwiedzić główny plac miasta, by poczęstować się miską ciepłej zupy.

Chodzi o zapewnienie ciepłego posiłku osobom w trudnej sytuacji materialnej oraz bezdomnym. Zwróciliśmy się również z prośbą do Kancelarii Prezydenta Miasta Mysłowice o wsparcie i pomoc w przygotowaniu na rynku stanowiska do wydawania posiłków oraz poinformowanie MOPS-u i Straży Miejskiej, aby informację o projekcie rozpowszechniły wśród osób korzystających z pomocy MOPS-u i bezdomnych. – informuje Piotr Olszowski, jeden z inicjatorów akcji

Poza stowarzyszeniem Nasze Mysłowice, akcję organizuje także właścicielka znajdującego się ba rynku bistro “Szarotka”. W działania społeczników aktywnie zaangażowały się władze miasta, organizacyjnie wspomagając przygotowanie spotkania na Rynku.

Organizatorzy mają aspiracje, by przedsięwzięcie nie było tylko jednorazową akcją, a cyklicznymi działaniami. Zależeć to będzie od funduszy, jakie uda się na ten cel zebrać. W działania społeczników zaangażuje