Mysłowice staną się terenem wielkich inwestycji. PKP Polskie Linie Kolejowe zamierzają zrealizować projekty, których koszt szacowany jest na blisko 250 mln zł. Ich efektem będzie przebudowa dworca oraz przyległych tras kolejowych łączących Katowice-Szopienice Południe z Mysłowicami. Do modernizacji infrastruktury drogowej, która usprawni komunikację w mieście, szykuje się równocześnie magistrat. Koszt wszystkich przedsięwzięć zamknie się kwotą około 400 mln zł.

Jak informuje zespół prasowy PLK, dokumentacja projektowa, którą inwestor opracuje kosztem prawie 6 mln zł, będzie gotowa w I kwartale bieżącego roku. W III kwartale ogłoszony zostanie natomiast przetarg na prace budowlane. Wiosną następnego roku pierwsze ekipy wykonawcze powinny stawić się na kilku placach budów.

Plany przewidują zrealizowanie bardzo ważnych inwestycji infrastrukturalnych. Będą one miały ogromny wpływ na dalszy rozwój miasta, a zwłaszcza usprawnienie komunikacji – mówi Edward Lasok, prezydent Mysłowic

Na etapie projektowania jest przebudowa układu kolejowego oraz komunikacji tramwajowej i autobusowej od Słupnej do ul. Obrzeżnej Północnej. Zmodernizowane zostaną wszystkie wiadukty, czym zajmie się kolej. W sumie projekty PKP i miasta będą miały wartość około 400 mln zł.

Nowy wygląd zyska dworzec kolejowy. Z wstępnych informacji wynika, że przebudowane zostaną perony mysłowickiej stacji oraz przejście pod torami, które połączy wschodnią i zachodnią część miasta – ul. Powstańców z ul. Oświęcimską. Pojawi się także nowsze oznakowanie, będą punkty informacyjne oraz udogodnienia m. in. windy dla osób niepełnosprawnych.

Ciekawym przedsięwzięciem będzie sposób odnowienia dachów nad peronami wraz z ich unikatową, liczącą dziesiątki lat konstrukcją nośną. Całość zostanie zdemontowana, odrestaurowana, po czym powróci na swoje miejsce.

PKP PLK wykona duże prace na 14-kilometrowym odcinku szlaku kolejowego między Katowicami i Mysłowicami. Powstanie nowa sieć trakcyjna, rozjazdy oraz urządzenia sterowania ruchem, które zwiększą poziom bezpieczeństwa w komunikacji kolejowej i drogowej. Dzięki tym zabiegom pociągi pasażerskie będą mogły tam kursować z prędkością do 120 km/h, natomiast towarowe – do 100 km/h.

Plany przewidują przebudowę czterech wiaduktów w rejonie ul. Bytomskiej, Krakowskiej, Portowej i Sułkowskiego. Trzy spośród nich będą poszerzone i podwyższone, co znacznie usprawni ruch drogowy w mieście. W pobliżu wiaduktów wyremontowane i wybudowane zostaną chodniki oraz ścieżki rowerowe. Dojdzie także LED-owe oświetlenie.

Odrębny projekt przewidziano dla przebudowy wiaduktu na ul. Obrzeżnej Północnej. To newralgiczny i niezwykle ważny element tras komunikacyjnych miasta. Dlatego planuje się m. in. takie przygotowanie tego wiaduktu do przebudowy, by spełniał on wymogi przyszłej Drogowej Trasy Średnicowej.

Z inwestycjami kolejowymi wiąże się także miejski projekt “Bike&Ride”, który zakłada budowę ścieżek i parkingów rowerowych oraz zintegrowanego centrum przesiadkowego. Ten śmiały plan kosztować ma ponad 20 mln zł, przy czy około 70 – 80 proc. środków miasto chce pozyskać z funduszy unijnych.

Najważniejszą rolę pełnić w nim będzie centrum przesiadkowe, które powstanie na placu w pobliżu dworca kolejowego przy ul. Powstańców. Tu dochodzić mają ścieżki rowerowe o długości 11 km. W dalszą podróż będzie można wyruszyć autobusem, tramwajem albo pociągiem, w zależności od potrzeby.

Ratusz szykuje się także do modernizacji ul. Powstańców, Szymanowskiego, Starokościelnej i Bytomskiej (wraz z torowiskiem tramwajowym) oraz budowy ronda w centrum miasta przy ruchliwej ul. Krakowskiej.

 O te zadania inwestycyjne pytają często mieszkańcy naszego i będziemy więc je konsekwentnie realizować – podsumowuje E. Lasok