fot.arch.itvm.pl

Mysłowice otrzymają 3,5 miliona złotych na remont 3 Maja. Generalny remont ulicy, która biegnie przez mysłowicką dzielnicę Wesoła w kierunku katowickich Murcek, w znacznym stopniu będzie możliwy dzięki środkom pozyskanym z Fundusz Solidarności, jakim dysponuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Remont ulicy zostanie przeprowadzony od granic miasta do skrzyżowania z ulicą Laryską. Inwestycja obejmie przebudowę jedni oraz chodników, budowę oraz przebudowę zjazdów do posesji, budowę nowej kanalizacji deszczowej oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. Prace rozpoczną się od wycinki rosnących tuż przy śladzie drogi drzew. W związku z tym, po zakończeniu prac remontowych, miasto nasadzi nowe drzewa.

Podczas najbliższej sesji do miejskiego budżetu wprowadzone zostaną pozyskane środki. Miasto posiada już gotowy projekt inwestycji wraz z pozwoleniem na budowę, nic nie stoi zatem na przeszkodzie, by wkrótce ogłosić przetarg na realizację tej inwestycji.

– Ulica 3 Maja jest ulicą wlotową do Mysłowic. Mieszkańcy południowych dzielnic miasta, którzy najczęściej z niej korzystają, już od dłuższego czasu wskazywali, że wymaga ona remontu. Jest to jedna z głównych dróg, która rozciąga się wśród zabudowy jednorodzinnej, dlatego też realizacja inwestycji znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i okolicznych mieszkańców – mówi Bartłomiej Gruchlik, wicprezydent Mysłowic

3,5 miliona złotych na remont miasto pozyskało z Funduszu Solidarności, którym dysponuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Ubiegając się o środki, magistrat wskazał, że drogą, która potrzebuje modernizacji jest znajdująca się w Wesołej ulica 3 Maja.

Fundusz Solidarności powstał, aby niwelować różnice w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin i miast, tworzących Metropolię. To program pilotażowy, polegający  na udzieleniu dotacji celowej na realizację zgłoszonych przez gminy inwestycji.

– Nie bez znaczenia jest nazwa tego funduszu. W imię solidarności kilka najbogatszych miast Metropolii zrezygnowało ze swojej części dotacji, a dzięki temu mniejsze gminy mogą zrealizować inwestycje o większej wartości – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Decyzje o rozdziale środków w ramach funduszu zapadły podczas piątkowej sesji Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Członkowie zgromadzenia zdecydowali przyznać środki na realizację 99 inwestycji. Największe dofinansowanie otrzyma Bytom, spore wsparcie finansowe na inwestycje otrzymają także Siemianowice Śląskie oraz Świętochłowice. Miasta o dobrej kondycji finansowej – Katowice, Tychy, Gliwice i Zabrze – postanowiły zrezygnować z ubiegania się o środki, tak by z większych dofinansowań mogli skorzystać ich mniejsi i mniej zamożni metropolitalni sąsiedzi.