fot.mat.org

Straż Miejska Mysłowice kontynuuje działania profilaktyczne skierowane do najmłodszych mieszkańców miasta. W przeciągu 4 tygodni funkcjonariusze przeprowadzili prelekcje w ośmiu placówkach oświatowych. Mundurowi odwiedzili m.in. SP nr 2, 7, 13, ZSzP nr 1, 3, 4 oraz Zespół Szkół Sportowych.

Strażnicy zaprosili także do swojej komendy na zajęcia w świetlicy profilaktycznej dzieci z Przedszkola Integracyjnego. Tematyka poszczególnych zajęć była dostosowana do wieku dzieci biorących w nich udział w spotkaniu.

Zrealizowane przez strażników miejskich programy profilaktyczne to: „Przyjaciel Rex”, „Umiem pomagać”, „Powiedz NIE!” oraz „Agresja rówieśnicza”. Łącznie w prelekcjach wzięło udział 500 dzieci.