27 samorządów w tym mysłowicki oraz 162 samorządowych jednostek zakupi wspólnie 405 GWh energii elektrycznej. Porozumienie w tej sprawie podpisali w siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w Katowicach włodarze 27 śląskich i zagłębiowskich miast, powiatów i gmin oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego.

– Organizujemy przetarg po raz trzeci. Wierzę, że dzięki pozyskaniu kolejnych partnerów do tego przetargu uda nam się w tym roku wynegocjować jeszcze lepsze warunki niż w poprzednich latach. To największy tego typu zakup hurtowy w Polsce.– mówił Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic, przewodniczący zarządu GZM. – To pokazuje, że droga, jaką wybraliśmy dwa lata temu była słuszna. Widać gołym okiem, że wspólne działanie opłaca się nam wszystkim.

Uczestnikami hurtowego zakupu energii, oprócz wszystkich dwunastu miast zrzeszonych w GZM-ie: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze/, będą Czeladź, Knurów, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Piekary Śląskie, Powiaty Mikołowski i Zawierciański, Rydułtowy, Świerklaniec, Wojkowice, Wyry, Wielowieś i Zawiercie. Wśród podmiotów samorządowych znajdują się m.in. szpitale i ośrodki zdrowia, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne i mieszkaniowe, instytucje kultury czy komendy miejskie Państwowej Straży Pożarnej. Do porozumienia dołączyło także 23 instytucji podległych marszałkowi województwa śląskiego.

–To cenna inicjatywa, która przynosi spore oszczędności – mówiła Aleksandra Skowronek, wicemarszałek województwa śląskiego. – Dziś pokazujemy całemu krajowi, że na Śląsku potrafimy porozumieć się w celu uzyskania wymiernych korzyści.

Porozumienie szczegółowo precyzuje ile prądu kupią poszczególne samorządy. I tak: najwięcej trafi do Katowic – 50,8 GWh, Sosnowca – 30,6 GWh oraz Gliwic– 27,2 GWh, jednostki Urzędu Marszałkowskiego zamówią 43 GWh.

Inicjatorem grupowego zakupu energii elektrycznej był po raz kolejny Górnośląski Związek Metropolitalny. W siedzibie związku odbyło się szereg spotkań, narad i konsultacji. Przygotowania do podpisania dzisiejszego porozumienia trwały kilka miesięcy.

Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych całą procedurę przetargową w imieniu wszystkich sygnatariuszy porozumienia przeprowadzi gmina Świętochłowice. Górnośląski Związek Metropolitalny, który do tej pory koordynował wszystkie przygotowania, będzie udzielał liderowi wsparcia w organizacji przetargu. Powinien zostać on ogłoszony na przełomie lipca i sierpnia, a rozstrzygnięcie spodziewane jest pod koniec września. Umowa zawarta zostanie na 12 miesięcy i obowiązywać będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Przypomnijmy, że zainicjowane przez GZM Metropolitalne Centrum Zakupów Hurtowych – grupa zakupowa samorządów z terenu województwa śląskiego – w 2012 roku osiągnęło blisko 8 mln oszczędności z tytułu wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej. Wtedy porozumienie podpisało 20 samorządów i 41 pozostałych podmiotów, a wolumen wynosił 191 GWh. W roku 2013 wynik ten był jeszcze lepszy.Spółka Tauron dostarczyła ponad 291 GWh energii elektrycznej do 26 śląskich i zagłębiowskich samorządów oraz 120 samorządowych spółek i instytucji. Oszczędności, jakie powstały w wyniku przetargu wyniosły ponad 13 mln złotych.