fot.SM

Straż Miejska po raz kolejny wzięła udział w działaniach profilaktycznych skierowanych do najmłodszych mieszkańców miasta. Tym razem funkcjonariusze uczestniczyli w akcji „Czytanie na dywanie” zorganizowanej 9 maja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mysłowicach.

W wydarzeniu uczestniczyły dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 12 w Mysłowicach. Miały okazję wysłuchać bajki, a następnie prelekcji związanych z tematyką bezpieczeństwa. Otrzymały także gadżety – kamizelki, czapki, opaski czy zawieszki odblaskowe.

Działania podjęte przez Straż Miejską miały na celu informowanie dzieci o istniejących zagrożeniach oraz o sposobach reakcji w przypadku pojawienia się sytuacji niebezpiecznych. Tego typu działania przyczyniają się do wzbudzania wśród dzieci prawidłowych zachowań, a w konsekwencji do wzrostu ich bezpieczeństwa.