fot.arch.itvm.pl

Sytuacja ekonomiczno-finansowa w mysłowickim szpitalu nr 2, współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi oraz sprzedaż alkoholu na terenie miasta i rygory z nią związane – to główne z tematów, jakie podjęte zostaną podczas najbliższej sesji Rady Miasta Mysłowice.

Sesja odbędzie się w najbliższy czwartek, 24 maja w sali sesyjnej mysłowickiego magistratu, początek zaplanowano na godzinę 14:00. Przebieg obrad będzie można śledzić na żywo za sprawą transmisji dostępnej na naszym portalu.

Obrady rozpoczną się od przyjęcia protokołów z poprzednich sesji. Następnie radni zapoznają się z oceną sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala nr 2 w Mysłowicach.

Następnie radni poznają sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za 2017 rok.

W czwartek mysłowiccy radni pochylą się także nad organizacją obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach. Zmiany w projekcie uchwały zostały podyktowane potrzebą szczegółowego uregulowania zakresu działań MZOPO oraz rozszerzeniem zadań związanych z wejściem w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Podczas sesji podjęty zostanie temat sprzedaży alkoholu na terenie miasta. Pierwszy z projektów uchwał określa ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta. Natomiast drugi projekt dotyczy określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych.