fot.Straż Miejska Mysłowice

Straż Miejska kontynuuje działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Tym razem w porozumieniu z PSP Mysłowice przeprowadzone zostały zajęcia w siedzibie Związku Górnoślązaków w Brzezince, których uczestnikami wydarzenia byli seniorzy.

Zajęcia związane były z tematem pierwszej pomocy. Pracownicy Straży Miejskiej oraz PSP Mysłowice przeprowadzili prelekcje dotyczące sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu oraz sposobów reagowania w razie wystąpienia zagrożeń. Seniorzy poznali zasady informowania odpowiednich służb, pozycje takie jak „koszyczek” czy „boczna ustalona”, a także zasady RKO.

Niezwykle istotnym elementem wydarzenia było wręczenie każdemu z uczestników „alarmu osobistego”. Jest to urządzenie przeznaczone dla osób starszych, które należy uruchomić w przypadku wystąpienia zagrożenia. Emituje ono głośny sygnał, celem zwrócenia uwagi osób trzecich.

Działania były związane z podjętym przez Straż Miejską Mysłowice programem „Usłysz – reaguj”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa mysłowickich seniorów.