fot.pixabay

Od godziny 22:00 do godziny 6:00 mysłowiczanie nie kupią alkoholu w sklepie ani na stacji benzynowej. Podczas ostatniej sesji, Rada Miasta podjęła decyzję o wprowadzeniu nocnego zakazu sprzedaży. Alkohol nadal będzie można kupić w restauracjach i punktach gastronomicznych, w których napoje z procentami będzie można spożyć na miejscu.

Podjęta po burzliwej dyskusji uchwała będzie obowiązywać na terenie całego miasta. Radni podjęli decyzję o czasowych ograniczeniach w sprzedaży alkoholu w oparciu o niedawno znowelizowane przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

O wprowadzenie nocnej prohibicji wnioskowali mieszkańcy i rady dzielnic z centrum miasta i Piasku, w których to nocni klienci sklepów z alkoholem zakłócają spokój i naruszają poczucie bezpieczeństwa innych mieszkańców. W pobliżu takich sklepów często dochodziło do burd i pijackich awantur.

Zakaz sprzedaży dotyczy sklepów i stacji benzynowych. Klienci barów i restauracji po godzinie 22:00 nadal będą mogli zamówić alkohol, by spożyć go w miejscu zakupu.

Podjęta w czwartek uchwała zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.