fot.mat.nad

Inteligentne Miasto, czyli szereg innowacyjnych rozwiązań takich jak zdalna rezerwacja miejsc parkingowych, wypożyczalnie rowerów czy ławki z możliwością ładowania urządzeń mobilnych. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Miasto Tychy oraz Orange Polska będą współpracować przy rekomendacji oraz wdrażaniu rozwiązań wspierających budowę Smart City. Porozumienie w tej sprawie zawarte zostało 19 czerwca w Tychach.

Inteligentne oświetlenie ulic, zdalny odczyt wody i rezerwacja miejsc parkingowych

Najpierw powstanie precyzyjna koncepcja Inteligentnego Miasta, skonsultowana ze środowiskami naukowymi. Na tej podstawie zarekomendowane zostaną do wdrożenia konkretne rozwiązania technologiczne. Zakres planowanych działań jest bardzo szeroki. Obejmuje inteligentne oświetlenie ulic, zdalny odczyt wody i nadzór sieci wodociągowej, zdalną rezerwację miejsc parkingowych, wypożyczalnie rowerów, ławki z możliwością ładowania urządzeń mobilnych, monitoring jakości powietrza, monitoring miejski, zwiększenie funkcjonalności obecnie stosowanych urządzeń miejskich jak kosze na śmieci czy wiaty przystankowe.

 – Miasta potrzebują nowoczesnych technologii. Zapewniają one wyższy komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców, oszczędność energii i wody, większą troskę o środowisko naturalne. Inteligencja miasta przestaje być wyróżnikiem, a zaczyna być standardem – powiedziała  Bożena Leśniewska, członek zarządu Orange Polska.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to pierwsza tego typu instytucja samorządowa w naszym kraju. Integruje i koordynuje współprace 41 miast i gmin, znajdujących się w centralnej części województwa śląskiego. Zakres zadań, które realizuje, został określony w specjalnej ustawie. Jednym z nich jest rozwój społeczno-gospodarczy, a co za tym idzie – podnoszenie jakości i komfortu życia mieszkańców. Ten cel może zostać osiągnięty m.in. poprzez wdrażania koncepcji Smart City, która realnie może usprawnić funkcjonowanie mieszkańców w przestrzeni miejskiej.