fot. UM

Pełnomocnik prezydenta ds. osób niepełnosprawnych Marta Ostrowska wspólnie z Krzysztofem Wostalem i Agnieszką Majnusz zorganizowali pierwsze spotkanie, którego tematyką było bezpieczeństwo poruszania się osób z uszkodzonym wzrokiem i/lub słuchem w przestrzeni publicznej, pomoc tym osobom w życiu codziennym oraz możliwość wsparcia najbliższego otoczenia w zakresie aktywności fizycznej.

Spotkanie odbyło się w Dziennym Domu Senior Wigor w Mysłowicach. Podczas warsztatów prezentowane były m.in. umiejętności komunikowania się z użyciem pętli indukcyjnej i systemu FM, sposoby korzystania z aplikacji na smartfonach oraz z już istniejących udogodnień w przestrzeni publicznej. Prelekcja głucho-niewidomego Krzysztofa Wostala spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Foto: UM