fot.arch.itvm.pl

Przedostatniego dnia sierpnia (30.08) w Mysłowicach odbędzie się sesja Rady Miasta Mysłowice. Obrady rozpoczną się o godzinie 14:00. Będzie to pierwsza sesja w odnowionej auli byłego liceum handlowego.

Wśród tematów sierpniowych obrad są m.in. kwestie związane z organizacją komunikacji zbiorowej na terenie Metropolii i Miasta Mysłowice, czy rozpatrzenia możliwości realizacji cmentarza komunalnego w Mysłowicach oraz innych przedsięwzięć, w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Sesja rozpocznie się od prezentacji dokumentu dotyczącego organizacją komunikacji zbiorowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czyli także w Mysłowicach. Poza sprawozdaniem z dotychczasowej działalności, KZK GOP opisuje także swoje plany względem komunikacji w Mysłowicach. Wśród nich jest plan wydłużenia linii 954 do przystanku Wesoła Kościół. Wprowadzone ma być także bezpośrednie połączenie rejonu Starej Wesołej z centrum Mysłowic.

Radni rozpatrzą możliwość realizacji cmentarza komunalnego w Mysłowicach oraz innych przedsięwzięć, w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Przygotowane opracowanie wyjaśnia, czym jest takie partnerstwo i w jakim zakresie można je wykorzystać w Mysłowicach. Przyjęcie dokumentu przez radnych będzie skutkować podjęciem przez magistrat działań zmierzających do realizacji takiego partnerstwa, m.in. powołany zostanie zespół do spraw partnerstwa publiczno- prywatnego oraz opracowane zostaną zasady takiego partnerstwa.

Pod głosowanie poddane zostaną także uchwały związane z jesiennymi wyborami samorządowymi; uchwała dotycząca podziału miasta na stałe obwody głosowania oraz uchwała dotycząca utworzenia odrębnych obwodów głosowania (w Mysłowickim Centrum Zdrowia, szpitalu nr 2 oraz areszcie śledczym.