28-go sierpnia strażnicy miejscy obchodzili swoje święto. Z tej okazji w piątek na terenie komendy odbyła się uroczysta odprawa, podczas której prezydent miasta wraz z komendantem wręczyli zasłużone wyróżnienia oraz awanse pracownikom Straży Miejskiej w Mysłowicach.

Awanse otrzymuje siedmiu funkcjonariuszy, są to awanse przyznawane za zaangażowanie w służbie i za wyniki. Będą jeszcze cztery wyróżnienia, są one dla osób, które wykonywały dodatkowe, spektakularne czynności lub miały jakieś dodatkowe wyniki – mówi Magdalena Kawka, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Mysłowicach

Uroczystość święta straży miejskiej po raz pierwszy odbyła się na terenie nowej siedziby. Wspólnie z mysłowickimi strażnikami ich jubileusz świętowali przedstawiciele mysłowickiego samorządu, służb mundurowych oraz liczni, zaproszeni goście.

To jest bardzo ważne, bo to jest praca ciągle niedoceniana, ludzie nie widzą trudu, który jest wkładany w tę pracę. Ona jest dosyć niewdzięczna, bo jednak jesteśmy organem restrykcyjnym. Ale poza tym prowadzimy całą masę innych czynności, prowadzimy profilaktykę, wychodzimy do ludzi, nawiązujemy kontakty społeczne i cieszę się, że jest to wreszcie zawód zauważany – mówi Magdalena Kawka

Poza awansami i wyróżnieniami, które wraz z komendant wręczył prezydent Edward Lasok, ważnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania przez nowych strażników miejskich. Za sprawą nowych obowiązków związanych z obsługą monitoringu, mysłowicka straż miejska zaczęła funkcjonować w trybie 24-godzinnym, przez co formacja potrzebuje nowych rąk do pracy.

To są sprawy połączone z policją, z wdrożeniem monitoringu, te tematy się łączą. Dlatego decyzje o wspólnych patrolach i działaniach, monitorowanie miasta i na bieżąco reagowanie. Tak postanowiliśmy, myślę że jest to dobry cel i kierunek – mówi prezydent Edward Lasok

Podczas uroczystości, którą po raz pierwszy poprowadziła Magdalena Kawka, zastępca komendanta podziękowała władzom Mysłowic za nową komendę i zaangażowanie w rozwój straży. Pogratulowała i podziękowała także strażnikom, którzy na co dzień mocno angażują się w swoje obowiązki.