fot.arch.itvm.pl

W mysłowickim magistracie, w nowej sali sesyjnej, odbędą się ostatnie obrady rady kadencji 2014 – 2018. Już dzisiaj radni nie tylko pochylą się nad projektami uchwał, ale także podsumują swoją czteroletnią pracę.

Sesja rozpocznie się od prezentacji informacja na temat realizacji inwestycji i remontów na terenie Miasta Mysłowice. Następnie swoje sprawozdania złożą wszystkie działające przy radzie miasta komisje: Rewizyjna, Finansów i Rozwoju, Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Edukacji, Kultury i Sportu, Polityki Społecznej i Zdrowia, Samorządności i Przestrzegania Prawa oraz Inwentaryzacyjna. Przedstawiona zostanie także informacja o funkcjonowaniu jednostek pomocniczych miasta w kadencji 2014 – 2018 oraz wręczone zostaną podziękowania za pracę na rzecz miasta.

Radni pochylą się następnie nad takimi tematami jak program współpracy miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i uchwaleniem planów miejscowych dla Bolina Północ oraz Hubertus.

Określą także zwolnienia w podatku od nieruchomości na rok 2019, wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. oraz wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 rok.