Głosy zostały policzone i wiemy już kto zasiądzie w Radzie Miasta Mysłowice kadencji 2018 – 2023. Niedzielne wybory zakończyły się sporymi zmianami w składzie radnych. Do rady nie dostało się wielu samorządowców, którzy przez kilka kadencji pełniki społeczny mandat, pojawiło się natomiast wiele nowych twarzy.

Mysłowicki organ uchwałodawczy składa się z 23 radnych. W skład nowej rady weszło 15 nowych radnych, a tylko 8 nazwisk powtarza się ze starego składu.

Koalicja Obywatelska z największym zaufaniem mysłowiczan

Największy sukces wyborczy odnotowała Koalicja Obywatelska Wojciecha Króla. To właśnie jego komitet wprowadzi do rady aż 10 radnych zyskując rekordowe poparcie ponad 10 tysięcy mysłowiczan. 6 mandatów zdobył PiS, KW Dariusza Wójtowicza zdobył 4 mandaty, a 3 mandaty przypadły Mysłowickiemu Porozumieniu Samorządowemu Edwarda Lasoka.

Radnymi z Koalicji Obywatelskiej Wojciecha króla zostali: Marta Górna, Jacek Klimas, Wiesław Tomanek, Sebastian Roncoszek, Anna Kaczmarzyk, Jacek Szołtysek, Joanna Pniok, Antonii Zazakowny, Marek Mikuła oraz Maria Krutysza.

Radnymi z listy PiS zostali: Zbigniew Augustyn, Tomasz Papaj, Bernadeta Berzowska, Robert Patałąg, Mariusz Wielkopolan i Artur Bula.

Radnymi z KW Dariusza Wójtowicza zostali: Wojciech Chmiel, Piotr Styczeń, Andrzej Dombek oraz Dariusz Wójtowicz.

Radnymi Mysłowickiego Porozumienia Samorządowego Zostali: Grzegorz Łukaszek, Edward Lasok oraz Krzysztof Biolik.