Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 16 osób w związku ze śledztwem w SKOK Wesoła. Na podstawie fałszywych umów, grupa miała wyprowadzić ze SKOK-u łącznie ponad 2 miliony złotych. Jak donosi Gazeta Wyborcza, wśród zatrzymanych znalazł się wieloletni szef „Solidarności” z KWK „Mysłowice-Wesoła”.

– Zatrzymanym, wśród których są byli członkowie rady nadzorczej SKOK, przedstawiono zarzuty niegospodarności oraz wyprowadzania pieniędzy na podstawie fikcyjnych umów – mówi dla Gazety Wyborczej, Marta Zawada-Dybek, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Katowicach

Dzięki wpłaconym poręczeniom majątkowym, po przesłuchaniach w prokuraturze, wszyscy oskarżeni zostali zwolnieni do domów.

Zdaniem prokuratorów, w SKOK Wesoła dochodziło do podpisywania umów zleceń z członkami rodzin osób zasiadających w radzie nadzorczej. Umowy miały dotyczyć np. analizy budżetu, czy usług marketingowych opiewających na wiele tysięcy złotych. A zgodnie ze statutem kas oszczędnościowych, członkowie rad nadzorczych działają społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia.

Od 1 sierpnia 2015 r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Wesoła w Mysłowicach (SKOK Wesoła) została przejęta przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA (PKO Bank Polski). Przejęcie nastąpiło na podstawie, ogłoszonej 18 czerwca 2015 r, decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.