fot. SM M-ce

Mysłowicki Areszt uruchomił kanał edukacyjny i kanał informacyjny telewizji wewnętrznej. Od tego tygodnia wszystkie odbiorniki telewizyjne posiadane przez osadzonych zostały podłączone do kanałów telewizji wewnętrznej. Rzeczone kanały – pozbawione waloru rozrywkowego – prezentują wyłącznie materiały edukacyjne i informacyjne.

Prezentowane w nich treści dotyczą: porządku wewnętrznego obowiązującego w areszcie, przepisów ogólnych regulujących odbywanie kary pozbawienia wolności i stosowanie tymczasowego aresztowania, przypominają również o ustawowych obowiązkach osób pozbawionych wolności. Emitowane są również materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień i ukierunkowane na kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań. – informuje Izabela Chechelska z mysłowickiego aresztu śledczego.

Powstanie kanałów znakomicie uzupełnia ofertę resocjalizacyjną jednostki, zapewniając dostęp wszystkich osadzonych w jednym czasie do materiałów edukacyjnych i resocjalizacyjnych, co ma przyczynić się do  przeciwdziałania wzajemnej demoralizacji skazanych i ograniczania zjawiska powrotności do przestępstwa.