fot.UM M-ce

Mysłowicka Rada Seniorów obradowała w poniedziałek na XIII sesji. Rada działa od 2015 r., a jej członków wyłonili mysłowiczanie w wyborach bezpośrednich. Podczas spotkania radni-seniorzy podsumowali swoje dotychczasowe działanie na rzecz miasta.

Z inicjatywy MRS zorganizowano konkurs „Przychodnia przyjazna seniorom” oraz pierwszy i drugi Dzień Seniora (2017 r. i 2018 r.). Starsi mieszkańcy mieli okazję, by w ramach bezpłatnych badań medycznych, zmierzyć swój poziom cukru, ciśnienia, wykonać tzw. spirometrię, zbadać wzrok. Pracownicy mundurowi Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej udzielali porad, jak zadbać o bezpieczeństwo w starszym wieku i nie paść ofiarą przestępstw. Zapoznano seniorów również z „Konsumenckim ABC seniora” przygotowanym przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Do 2019 r. realizowany jest w Mysłowicach program walki z boreliozą. Wykonano już ponad 1000 testów przesiewowych wykrywających zakażenie boreliozą. Całkowity koszt zadania tj. prawie 275 tys. zł, w całości pokrywany jest z budżetu miasta.

Śląska Karta Seniora

Seniorzy, dzięki przystąpieniu Mysłowic do Śląskiej Karty Seniora, mogą korzystać z bonifikat oferowanych zarówno w mieście, jak i w woj. śląskim. Zniżki proponują także m.in. Mysłowicki Ośrodek Kultury, Muzeum Miasta Mysłowice, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przedsiębiorcy np. OH KINO Mysłowice. W filiach Mysłowickiego Ośrodka Kultury seniorzy mogą korzystać z bezpłatnych zajęć w ramach „Klubów seniora”, zajęć chórów, gry w szachy i skata itp.

Koperta życia

Od grudnia 2016 r. miasto przygotowuje i przekazuje osobom starszym „Kopertę życia”. Wypełniona karta informacyjna przyspieszy ratownikom medycznym dostęp do ważnych informacji medycznych na temat zdrowia seniora. Urząd kolportuje również „Paszporty do zdrowia seniora”. Gmina realizuje również programy polityki zdrowotnej dla osób starszych, w ramach których osoby od 60. roku życia mogą za darmo szczepić się przeciwko grypie.

Razem z seniorami

Miasto działa na rzecz integracji międzypokoleniowej, m.in. angażując we wspólne przedsięwzięcia Mysłowicką Radę Seniorów i Młodzieżową Radę Miasta oraz pokolenia nastolatków i seniorów. W 2017 r. przeprowadzono, we wszystkich mysłowickich szkołach i przedszkolach, konkursy pod nazwą „Jak zatroszczyć się o seniorów”. Celem konkursów było zainteresowanie dzieci i młodzieży sprawami seniorów, kształtowanie postaw prospołecznych i upowszechnienie integracji międzypokoleniowej. W ramach integracji międzypokoleniowej w Dni Seniora zaangażowana została Młodzieżowa Rada Miasta Mysłowice oferująca np. porady komputerowe. Kolejną kampanią, inaugurowaną w br. przy okazji Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej, były bezpłatne ćwiczenia na mysłowickich siłowniach plenerowych „Niezależnie od wieku ćwicz człeku”. W ramach zintegrowanego systemu wsparcia osób starszych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program „Wakacje dla seniorów”, prowadzony jest Klub Seniora przy Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. M. B. Częstochowskiej. W mieście działają dwa ośrodki wsparcia dla seniorów: Dom Dziennego Pobytu „Złota jesień” i Dzienny Dom „Senior – WIGOR”. MOPS organizuje cykliczne konferencje „Senior naszych czasów”. Tegoroczna, VII konferencja odbędzie się 13 i 14 września br.