reklama

Wrześniowa Sesja Rady Miasta

Wrześniowe obrady rozpoczęły się od miłej uroczystości przekazania nowego radiowozu oznakowanego mysłowickiej komendzie policji. Kluczyki do nowego pojazdu zostały przekazane przed urzędem miasta na ręce pierwszego zastępcy podinsp. Dariusza Półtoraka. Głównym tematem sesji...

Sierpniowa sesja rady Miasta Mysłowice

Sierpniowe obrady rozpoczęły się od zaprezentowania stanu zaawansowania prac nad pozyskiwaniem środków zewnętrznych przez miasto Mysłowice. Zostały w nim przedstawione projekty, które uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych oraz krajowych. Radni w formie uchwały...

Czerwcowa sesja Rady Miasta Mysłowice

Za nami jedna z najważniejszych sesji w roku – sesja absolutoryjna. Podczas obrad radni wystawili ocenę za zarzadzanie finansami miasta prezydentowi Edwardowi Lasokowi. Sesja rozpoczęła się od najważniejszego punku – absolutorium. Czytaj więcej:...

Majowa sesja Rady Miasta

Podczas majowej sesji Rady Miasta Mysłowice, mysłowiccy radni podjęli wiele ważnych dla naszego miasta uchwał. Rada Miasta przyjęła roczne sprawozdania finansowe: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Mysłowickiego Ośrodka Kultury, Muzeum Miasta Mysłowice oraz miejskiego Szpitala...

Kwietniowa sesja mysłowickiej rady miasta

Kwietniowa sesja oprócz standardowego pakietu projektów uchwał, obfitowała w sprawozdania z realizacji, aż pięciu programów zrealizowanych przez miejskie jednostki oraz UM w 2014 roku. Obrady rozpoczęły się od wycofania z programu spornych punktów....

Za nami marcowa sesja Rady Miasta Mysłowice

Podczas marcowej sesji mysłowiccy radni podjęli wiele ważnych dla miasta decyzji. W naszej stałej zakładce prezentujemy wideozapis obrad. Marcowa sesja rozpoczęła się od zaprezentowania gospodarki odpadami komunalnymi – stanu aktualnego i perspektyw na...

Lutowa sesja Rady Miasta Mysłowice

Obrady rozpoczęły się od złożenia ślubowania przez nową radną Agatę Kansy. Zasiadła ona w radzie po tym, jak mandat radnego złożył powołany na funkcję drugiego zastępcy prezydenta Bernard Pastuszka. Następnie zaprezentowana została ocena...

Styczniowa sesja Rady Miasta Mysłowice

Za nami długie i wyczerpujące obrady miejskich rajców. Podczas tych obrad radni uchwalili m.in. zmiany taryf za wodę i ścieki, różnorodne gminne i powiatowe programy, czy utworzyli mysłowicką Radę Seniorów. Sesja rozpoczęła się...

Grudniowa sesja budżetowa

Ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta Mysłowice obfitowała w wiele znaczących dla miasta postanowień. Wśród nich najważniejszą była uchwała w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. Sesja rozpoczęła się od uroczystego przekazania...

Grudniowa sesja Rady Miasta Mysłowice

Po sesjach zwołanych przez Komisarza Wyborczego, podczas których prezydent i radni złożyli ślubowania, nadszedł czas na merytoryczne obrady. Podczas sesji zwołanej przez przewodniczącego Grzegorza Łukaszka radni podjęli pierwsze uchwały. Sesja rozpoczęła się od...