reklama

Październikowe obrady Rady Miasta Mysłowice

Ostatniego dnia października w Sali sesyjnej Urzędu Miasta Mysłowice odbyła się sesja zwyczajna. Porządek obfitował w liczne i trudne tematy, co skutkowało tym, że sesja trwała do późnych godzin wieczornych. W niektórych punktach radni...

Wrześniowe emocje sesyjne

Nazwanie ronda im. „Górników KWK Mysłowice”, próba przekształcenia formy działania MOSiR–u, finanse miasta oraz problem z usunięciem barszczu Sosnowskiego to tematy, które były przedmiotem obrad wrześniowej sesji. Emocji i politycznych gestów nie zabrakło, co...

Wrześniowa sesja Rady Miasta Mysłowice

Jeszcze przed rozpoczęciem sesji przez Przewodniczącego Rady Miasta Mysłowice Grzegorza Łukaszka, mysłowiczanie zostali zaproszeni na dwa wydarzenia. Przedstawiciele ze Szkoły Sportowej zaprosili na I Mistrzostwa Mysłowic Bieg i Nordic Walking, które odbędą się 21...

Czerwcowa sesja Rady Miasta Mysłowice

Najważniejszym punktem ostatniej przed wakacjami sesji zwyczajnej, było udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Mysłowice Edwardowi Lasokowi. Tym samym radni pozytywnie zaopiniowali wykonanie przez prezydenta budżetu miasta za rok 2012. Takie oceny wystawili...

Poręczenie 3,5 milionowego kredytu dla Szpitala nr 2

Majowe obrady rozpoczęły się od przedstawienia przez Kierownika Kancelarii Prezydenta Miasta Wojciecha Króla sprawozdania z realizacji programu współpracy samorządu miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi w minionym roku. Podczas tego wystąpienia obecni na Sali obrad...