fot.arch.itvm

Od 1 kwietnia pasażerowie korzystający z okresowych biletów bez limitu przejazdu, nie mają obowiązku sczytywania karty przy wchodzeniu do pojazdu. To jedna ze zmian, jakie zaszły w ostatnim czasie w komunikacji miejskiej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wprowadzono także wspólną taryfę na bilety okresowe. Ile konkretnie zapłacimy teraz za poszczególne bilety?

Jednym z najbardziej priorytetowych obszarów, jakimi zajęła się powstała w ubiegłym roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, jest komunikacja miejska i taryfy obowiązujące na terenie różnych miast. Za cel obrano sobie ich ujednolicenie. Od 1 stycznia zaczęła obowiązywać nowa taryfa dla biletów jednorazowych, natomiast 1 kwietnia wdrożono ujednolicone ceny biletów okresowych. Dużym udogodnieniem jest także zniesienie obowiązku “odbijania” biletów bez limitu przejazdów przy wchodzeniu do autobusu.

– Pasażerowie korzystający z okresowych biletów bez limitu przejazdu, nie mają obowiązku sczytywania karty przy wchodzeniu do pojazdu. Obowiązek ten mają w szczególności pasażerowie korzystający z elektronicznych biletów jednorazowych -bilety strefowo-czasowe zapisane na karcie ŚKUP oraz bilety w taryfie odległościowej – wyjaśnia Anna Koteras, rzecznik prasowy KZK GOP.

Od 1 kwietnia z taryfy wycofywano też bilety z limitem przejazdów. Pasażerowie korzystający z biletu z limitem przejazdów, którego ważność kończy się po 1 kwietnia mogą go wykorzystać zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami do końca jego terminu.

Największą zmianą jest jednak ujednolicenie cen biletów okresowych. Ile zapłacimy za poszczególne z nich?

Metropolitalny sieciowy bilet dobowy można kupić za 14 zł, a ten obowiązujący przez tydzień za 44 zł. Miesięczny bilet imienny na wszystkie środki transportu na jedno miasto kosztuje 93 zł, sieciowy natomiast 138 zł. Cena kwartalnego biletu imiennego na wszystkie środki transportu to 236 zł, a kwartalnego imiennego sieciowego – 344 zł.

– Wspólna oferta biletowa przygotowana została dla wszystkich organizatorów komunikacji na terenie Metropolii, zgodnie z zasadami ogólnej polityki integracji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Modyfikacje te związane są z uproszczeniem oferty i ujednoliceniem oraz wyrównaniem cen. KZK GOP jako jeden z organizatorów działających na terenie Metropolii przyjął opracowane założenia, tak aby z jednolitej taryfy mogli korzystać pasażerowie zarówno Związku, jak i MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy – informuje Anna Koteras, rzecznik prasowy KZK GOP.